Grey Fox Bytes

Dood. Seriously.
nemobrand:

MOESTREET#08 擬似ストリートスナップ / 逢坂大河(とらドラ!)

nemobrand:

MOESTREET#08 擬似ストリートスナップ / 逢坂大河(とらドラ!)

(Source: nemobrand, via ary)